Wymagania dotyczące kotłów na paliwa stałe opisuje europejska norma kotłowa EN 303-5. Ostatnio zaktualizowana norma jest z roku 2012. Zmianie uległy wymagania dotyczące emisji oraz sprawności kotłów przystosowanych do spalania paliw stałych. Norma EN 303-5 z roku 2002 opisywała 3 klasy emisyjne, do których zaliczano klasę 1, 2 oraz 3 (najwyższą, najlepszą). Obecna norma opisuje klasę 3 jako klasę o największej szkodliwej emisji, która ustępuje klasie 4 oraz 5 (najwyższej). Wartości mierzonych parametrów, jak tlenek węgla CO czy pył w nowej normie zostały obniżone kilkukrotnie. Wszystko po to, aby kotły na paliwa stałe były mniej uciążliwe dla środowiska.

Tabela – PN-EN 303-5:2012

5 klasa kotłów na paliwa stałe jest coraz częściej wymagana przez ośrodki dotujące lub prawie całkowicie zwracające koszty związane z zakupem nowego kotła. Kryteria mają całkowicie zaostrzyć się w roku 2016, kiedy ponad 80% urzędów oraz gmin będzie dofinansowywać tylko i wyłącznie kotły z 5 klasą.

W związku z tym na rynku pojawia się coraz więcej kotłów spełniających wymagania 5 klasy. Ich konstrukcja jest dość charakterystyczna i inna niż kotłów spełniających wymagania 3 i 4 klasy.

Dzięki stosowaniu kotłów klasy 5 do ogrzewania budynków np. jednorodzinnych możemy znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne ponoszone na zakup paliwa.
Wykazuje to prosta kalkulacja: podczas ogrzewania domu o powierzchni około 200 m2 , rocznie dzięki wzrostowi sprawności kotła grzewczego tylko z 83% do 88% (a więc zastosowaniu kotła klasy 5) zużyte zostaje około 200 kg mniej węgla o kaloryczności 26 000 kJ/kg. A więc warto!

Zwstaw korzyści wynikających z użytkowania kotłów z 5 i 4 klasą

  • oszczędność wynikająca z mniejszego spalania paliwa
  • oszczędność wynikająca z mniejszego zuzycia energii elektrycznej
  • bezpioeczeństwo dla użytkowników wedłóg wymogów normy
  • znaczna poprawa jakości powietrza; koprzyśc zdrowotna
  • w pełni ekologiczne spalanie ; szeroko pojęta ochrona śwodowiska
  • dzieki wysokiej sprawności kotłów znaczna redukcja popiołów co przekłada sie na mniejszą czasochłonność obsługi i czyszczenia kotła, a katże redukcję kosztów związanych z wywozem popiołów na wysypisko.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w naszym sklepie internetowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście + 19 =