back

?

Należymy do międzynarodowego koncernu Etex Group, jednego z największych holdingów działających na rynku materiałów budowlanych. Koncern został założony w 1905 roku w Belgii i obecnie obejmuje swoim zasięgiem wszystkie kontynenty, dostarczając najwyższej jakości materiały budowlane na rynki całego świata.

Ponad 100-letnie doświadczenie, długa historia stabilnego wzrostu, podejmowanie optymalnych zróżnicowanych działań o szerokim zasięgu geograficznym czyni nas solidną grupą o długiej i barwnej historii.

Naszym priorytetem jest utrzymanie pozycji lidera w dziedzinie ekologicznych, bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych oraz solidnego i profesjonalnego partnera w realizacji wszelkiego rodzaju projektów budowlanych.

Więcej informacji na temat koncernu Etex Group znajduje się na stronie Grupy Etex.

Mapa Etex Group

CREATON Polska to jakość, innowacyjność i doświadczenie. Jesteśmy liderem w dziedzinie nowoczesnych systemów pokryć dachowych i innowacyjnych materiałów elewacyjnych. Nasze marki są znane i cenione na całym świecie.

Na terenie naszego kraju posiadamy 3 fabryki. W Olkuszu (woj. małopolskie) i Chojnicach (woj. pomorskie) mieszczą się zakłady produkcyjne dachówek cementowych, natomiast w Widziszewie (woj. wielkopolskie) zlokalizowana jest od 2012 roku jedna z najnowocześniejszych w Europie fabryk dachówek ceramicznych. Powstaje w niej jeden z najpopularniejszych modeli dachówek ceramicznych – TITANIA.

Nasza oferta to 4 marki produktowe:

  • CREATON – dachówki ceramiczne klasy premium,
  • EURONIT – dachówki cementowe, płytki dachowe i elewacyjne oraz płyty faliste z włóknocementu,
  • EQUITONE – systemy elewacji wentylowanych z włóknocementu,
  • CEDRAL – deski elewacyjne z włóknocementu.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Co

CREATON Polska – liderem w produkcji cementowych oraz ceramicznych systemów dachowych, a także w dystrybucji włóknocementowych płytek dachowych, płyt elewacyjnych, płyt budowlanych oraz ceramicznych płytek elewacyjnych. Zobowiązujemy się do czystego, zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich osób pracujących w i dla CREATON Polska. Jakość, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo są w centrum wszystkich działań CREATON Polska.

Kto

Ta polityka odnosi się do wszystkich pracowników, podwykonawców i gości, aby zbudować środowisko, które jest bezpieczniejsze i zdrowsze dla każdego. Chcemy rozwijać pozytywny dialog z partnerami oraz lokalnymi społecznościami i brać pod uwagę ich opinie i poglądy.

Jak

Ustanawiamy cele i zadania, aby ciągle monitorować i doskonalić nasze działania w zakresie jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Zobowiązujemy się do działania zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawnymi i wymaganiami norm branżowych. Wdrożone systemy zarządzania oparte są na jasnym podziale obowiązków, zaangażowaniu ludzi, komunikacji, zarządzaniu ryzykiem, szkoleniach, pomiarach i audytach.

Jakość

Zarządzamy jakością poprzez systematyczną kontrolę jakości na każdym etapie produkcji: od pozyskania surowców, przez proces produkcyjny do kontroli wyrobu gotowego; stały monitoring jest dla nas podstawą do ciągłego doskonalenia naszych produktów i procesów; dążymy do zadowolenia naszych Klientów, oferując nie tylko najwyższej jakości materiały, ale również profesjonalne doradztwo handlowo-techniczne oraz zapewniając szkolenia w nowoczesnej akademii szkoleniowej.

Środowisko

Zobowiązujemy się do zmniejszania wpływu na środowisko poprzez optymalizację naszych procesów przez efektywne wykorzystanie energii, ograniczanie wykorzystania zasobów naturalnych, ograniczanie emisji z naszych fabryk i zwiększanie recyklingu wody i odpadów. Chcemy oferować naszym Klientom rozwiązania wpisujące się w nurt budownictwa zrównoważonego i trwałego, dla dobra naszego i przyszłych pokoleń. Chcemy prowadzić dialog ze społecznościami lokalnymi i działać zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zero wypadków i chorób zawodowych to nasze jedyne uznawane cele. Zarządzamy ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez identyfikację, monitorowanie i ograniczanie fizycznych, chemicznych, ergonomicznych, biologicznych i psychologicznych zagrożeń w miejscu pracy. Chcemy minimalizować narażenie pracowników i innych osób na możliwe zagrożenia związane z naszą działalnością oraz zapobiegać zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Pragniemy podnosić kwalifikacje oraz angażować pracowników do działań na rzecz stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przywództwo

Pasja dla jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz otwarta komunikacja są kluczowymi wymaganiami stawianymi kadrze kierowniczej CREATON Polska. Każdy kierownik na każdym szczeblu zarządzania odpowiada za skuteczne wdrażanie tej polityki w ramach swojego zakresu odpowiedzialności. Zarząd zapewnia odpowiednie zasoby i środki do wdrożenia tej polityki.

Doskonałość

Jesteśmy przekonani, że skuteczne zarządzanie środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem jest niezbędne do osiągnięcia doskonałości działań.

Zaangażowanie

Każdy pracujący dla CREATON Polska, włączając podwykonawców, dostawców, a także gości, musi działać zgodnie z niniejszą polityką jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Stosowanie tej polityki jest warunkiem zatrudnienia i kryterium rozwoju kariery. Jest również warunkiem pozostania podwykonawcą i dostawcą naszej firmy.