Jawar Wentylacja

back

JAWAR WENTYLACJA

Pustaki wentylacyjne JAWAR przeznaczone są do budowy systemów kanałów wentylacji grawitacyjnej. Do wyrobu pustaków używamy mieszanki keramzytobetonowej, co pozwala na uzyskanie wysokiej izolacyjności akustycznej i ognioodporności. Powinniśmy wiedzieć że, wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczanie w jego miejsce powietrza świeżego. Należy zwracać uwagę na prawidłowość działania wentylacji ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu. Najbardziej popularnym rodzajem wentylacja budynków mieszkalnych stosowanym od lat, jest wentylacja grawitacyjna, nazywana też naturalną. Siłą napędową wentylacji naturalnej jest różnica gęstości powietrza zimnego (świeżego na zewnątrz pomieszczeń) i ciepłego (znajdującego się w pomieszczeniach). Powietrze zimne napływa do pomieszczeń poprzez nieszczelności w oknach i ścianach budynku lub przez nawiewniki instalowane w oknach lub ścianach. Po wymieszaniu z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu i ogrzaniu, opuszcza pomieszczenie, wraz z zanieczyszczeniami, przez kratki wentylacyjne podłączone do kanałów wentylacyjnych. Zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi wloty do przewodów wentylacyjnych muszą znajdować się w kuchni, łazience lub WC, pomieszczeniach bezokiennych, czasem także w innych pomieszczeniach.

JAWAR WENTYLACJA DANE TECHNICZNE

 

WYMAGANIA NORM DOTYCZĄCE WENTYLACJI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PN-83/B-03430 – PN-83/B-03430/Az3:2000

BUDYNKI MIESZKALNE; STRUMIENIE OBJĘTOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO:

 • w kuchni z oknem zewn. wyp. w k. gazową – 70 m3/h
 • w kuchni z oknem zewn. wyp. w k. elektryczna – 30 m3/h (do 3 osób) ; 50 m3/h (>3 osoby)
 • w kuchni bez okna wyp. w k. elektryczną – 50 m3/h
 • w łazience (z WC lub bez) – 50 m3/h
 • w wydzielonym WC – 30 m3/h
 • w pomocniczym pomieszczeniu bez okiennym – 15 m3/h
 • w kuchni bez okna zewn. wyp. w k. gazową, obowiązkowo mechaniczna went. wywiewna – 70 m3/h
 • w budynkach do wys. 9 kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, w budynkach wyższych tylko went. mechaniczna
 • w mieszkaniach wyposażonych w palenisko na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna nawiewno-wyciągowa zrównoważona
 • wentylacja piwnic – 0,3 wymiany na godzinę
 • klatki schodowe powinny mieć w górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2
 • pralnia domowa – min. 2 wymiany na godzinę
 • suszarnia bielizny – 1 wymiana na godzinę

BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO:

 • dla pokojów mieszkalnych – 20 m3/h dla każdego mieszkańca, lecz nie mniej niż 1 wym./h
 • dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (świetlice, pokoje nauki, jadalnie) – 20 m3/h dla każdej osoby
 • dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach – 30m3/h dla każdej osoby
 • kuchnie, łazienki oraz ustępy przeznaczone dla użytku indywidualnego – jak dla budownictwa mieszkalnego

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

 • 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby
 • 30 m3/h j.w jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu
 • 15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola)
 • w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach – 30m3/h dla każdej osoby lub 50 m3/h jeśli dozwolone jest palenie