back

?

O firmie

 

Koncern CRH plc powstał w 1970 roku w Irlandii. Dziś jest światowym liderem w branży materiałów budowlanych. Podczas swojej niemal czterdziestoletniej historii rozszerzył zasięg terytorialny na 34 kraje – jest obecny między innymi w USA, Kanadzie, Chile, Europie Zachodniej, Polsce, Ukrainie, Rosji i Chinach. W 3.500 zakładów na całym świecie pracuje ponad 92.000 pracowników.

CRH plc jest obecny w Polsce od 1995 roku, a jednym z segmentów jego działania jest branża ceramiki budowlanej. CRH KLINKIER grupuje 6 należących do koncernu cegielni – Patokę, Cerg, Gozdnicę, Krotoszyn, Witaszyce oraz niemiecką cegielnię Oberlausitz. Dzięki wieloletniej tradycji cegielni na polskim rynku, a także dostępowi do najnowszych światowych technologii, produkty firmy CRH KLINKIER charakteryzują się najwyższą jakością i nowoczesnym stylem.

 

Gozdnickie zakłady ceramiki budowlanej Sp. z o.o.

Gozdnica położona jest w województwie lubuskim, w obrębie Borów Dolnośląskich. Miasto to rozwinęło się w XVIII w. wokół manufaktury ceramiczno-kamionkowej. Bogate i liczne pokłady gliny (iły mioceńskie) sprawiły, że w drugiej połowie XVIII wieku funkcjonowała tu największa w Europie manufaktura ceramiczno-kamionkowa.

Historia zakładów ceramicznych w Gozdnicy udokumentowana aktami prawnymi sięga początku XIX wieku. Wtedy właśnie produkcji ceramicznej podjął się tu mistrz Gottfried Sturm, który rozwijając technologię oraz inwestując kapitał, powiększył zdolności produkcyjne fabryki. Do największego rozkwitu zakładu doprowadził syn mistrza – John Sturm. Wówczas dachówki gozdnickie pokrywały między innymi dachy dworca głównego w Lipsku, budynku konsulatu w Helsinkach oraz gmachu na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Przy budowie tych obiektów znalazła też zastosowanie cegła z Gozdnicy.

 

CERG Sp. z o. o.

CERG to nowoczesna cegielnia, produkująca w Gliwicach wyroby klinkierowe. Podstawowy profil produkcji CERGU stanowi cegła klinkierowa w kolorze czerwonym oraz cegły angobowane. Cegły klinkierowe elewacyjne produkowane przez CERG zapewniają każdej budowli najwyższą trwałość i estetykę, szacowaną na setki lat. Czynnikami decydującymi o takich walorach użytkowych są przede wszystkim bardzo wysokie parametry jakościowe a szczególnie:
– wytrzymałość na ściskanie znacznie przekraczająca 35 MPa,
-pełna mrozoodporność.

Nie sposób nie zdradzić tajemnicy; że wyroby CERGU zawdzięczają swe wyjątkowe walory znakomitej jakości surowca tj. gliny pochodzącej ze złoża cegielni Patoka. Produkcja w zakładzie CERG odbywa się w nowoczesnym ciągu technologicznym. Plastycznie formowane wyroby po wysuszeniu wypalane są w piecu tunelowym – opalanym gazem ziemnym – którego wypał zapewnia wysokie parametry jakościowe. Stosowana technologia oraz jakość surowca dają w efekcie doskonałe walory użytkowe produkowanych wyrobów.

 

PATOKA INDUSTRIES Ltd. Sp. z o. o.

Cegielnia w Patoce charakteryzuje się unikatową w skali światowej technologią produkcji opartą o kultywowaną od przeszło wieku tradycję. Jej sercem jest kręgowy piec Hoffmana. Pochodzące stąd cegły i bruki cieszą się niezmiennym zainteresowaniem wśród osób obdarzonych poczuciem piękna – określane są nawet mianem klinkieru dla koneserów.

Wyroby pochodzące z Patoki wykorzystywane są chętnie nie tylko przy realizacji nowych projektów architektonicznych, ale ze względu na swą specyfikę są również niezastąpione przy renowacjach zabytkowych obiektów. Produkty powstające w tej niecodziennej cegielni odnaleźć możemy między innymi na Zamku Królewskim na Wawelu, w Klasztorze Cystersów w Sulejowie, w Klasztorze na Jasnej Górze, Barbakanie w Warszawie, czy Zamku w Malborku.

 

CERABUD S.A. KROTOSZYN

W dziejach Krotoszyna, w opisach jego historii znajdujemy wiele wzmianek o wydobywaniu surowca ceramicznego od najdawniejszych czasów. Kazimierz Krotowski w książce „Dzieje miasta Krotoszyna” wspomina o cegielni stanowiącej od roku 1579 własność miasta. Mówi także o szopie cegielni, która od roku 1733 należała do krotoszyńskiej gminy. Z tej cegielni pochodziły cegły użyte do budowy ratusza miejskiego w końcu XVII w oraz krotoszyńskiego klasztoru. Z bujnego rozwoju miejskiego budownictwa w XIX wieku wynika, że musiała tu istnieć jedna a może nawet kilka cegielni i że stale wzrastała ich produkcja. W okresie zaborów cegielnie stały się własnością niemieckiego rodu von Turn und Taxis. W 1894 roku krotoszyńskie cegielnie wykupił przedsiębiorca Gustaw Auerbach, który cegielnię rozbudował i unowocześnił.

Zakład w Krotoszynie produkuje dachówki karpiówki oraz dachówki tłoczone o charakterystycznej fali w naturalnej czerwieni i pokryte angobą w kolorze czerwonym oraz płytki ceramiczne w różnorodnej kolorystyce. Dachówki karpiówki dają nieograniczone możliwości tworzenia. Doskonale nadają się do pokrywania budynków zabytkowych jak i nowych a szczególnie są cenione przy renowacji obiektów sakralnych. Ceramiczna dachówka tłoczona stosowana jest do pokrywania budynków jedno i wielorodzinnych, kościołów oraz innych obiektów.

 

CERABUD S.A. WITASZYCE

Cegielnia parowa w Witaszycach została założona w XIX wieku przez przedsiębiorcę Zimniewicza na gruntach wykupionych od Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej. W 1897 roku pobudowano piec kręgowy Hoffmanna . Lokalizacja cegielni przy stacji kolejowej była początkiem rozwoju przemysłowego Witaszyc. W 1915 roku pobudowano następny, dwukondygnacyjny piec kręgowy Hoffmanna z obudową murowaną i suszarnią nad i wokół piecową do suszenia dachówki. W latach dwudziestych XX wieku cegielnia przeszła w ręce Stefana Zapłaty, który był zięciem Zimniewicza. W tych też latach powstał następny piec zygzakowy do wypału dachówki, natomiast nad piecem zbudowano sztuczną suszarnię typu Kellera do cegieł pełnych. W 1930 roku postawiony został kocioł parowy oraz maszyna parowa typu okrętowego produkcji Stoczni Gdańskiej.

Aktualnie w Witaszycach produkowana jest kolekcja cegieł RETRO na którą składa się: cegła Starobrowarna, cegła Staropiwniczna i cegła Starogorzelna. Cegła Starobrowarna – ciemnoczerwona, naturalna tzw. przedwojenny kolor cegły. Dzięki temu można uzyskać „historyczny klimat” co z kolei pozwala na wykorzystanie jej do rewitalizacji zabytków oraz stosowania w miejscach, gdzie wymagany jest historyczny kontekst budowli.

 

Sahara
Sahara

Produkcja: Gliwice

Sahara miodowa
Sahara miodowa

Produkcja: Gliwice

Sahara ton
Sahara ton

Produkcja: Gliwice

Ochra
Ochra

Produkcja: Gliwice

Ochra ton
Ochra ton

Produkcja: Gliwice

Kalahari N
Kalahari

Produkcja: Gliwice

Kalahari ton
Kalahari ton

Produkcja: Gliwice

Alfa
Alfa

Produkcja: Gliwice

Classic
Classic

Produkcja: Patoka

Etna - Gozdnica, Gliwice
Etna

Produkcja: Gliwice

Wega N
Wega N

Produkcja: Gliwice

Syriusz cieniowany
Syriusz cieniowany

Produkcja: Gliwice

Luna
Luna

Produkcja: Gliwice

Nepal cieniowany
Nepal Cieniowany

Produkcja: Gozdnica

Tybet cieniowany
Tybet Cieniowany

Produkcja: Gozdnica

Galaxy
Galaxy

Produkcja: Gliwice

 

 

FB L
FB L

Produkcja: Facade Beek

FB GD
FB GD

Produkcja: Facade Beek

FB Rossa Weiss
FB Rossa Weiss

Produkcja: Facade Beek

FB Terra Cotta
FB Terra Cotta

Produkcja: Facade Beek

FB Rustiek
FB Rustiek

Produkcja: Facade Beek

Vogue
Vogue

Produkcja: Facade Beek

FB Purple
FB Purple

Produkcja: Facade Beek

Alt Maas - Buggenum
Alt Maas

Produkcja: Buggenum

FB Carmine
FB Carmine

Produkcja: Facade Beek

FB Carmine Rustika
FB Carmine Rustika

Produkcja: Facade Beek

FB Sepia
FB Sepia Ges.

Produkcja: Facade Beek

FB Castello
FB Kasteel

Produkcja: Facade Beek

Bont
Bont Zwart

Produkcja: Nuth

Bont
Violet

Produkcja: Facade Beek

Bont
Retro

Produkcja: Facade Beek

Bont
Nevado oranje

Produkcja: Facade Beek

Bont
Wit

Produkcja: Facade Beek

Bont
Moderna

Produkcja: Facade Beek

Bont
Ardena

Produkcja: Gozdnica / Gliwice

Bont
Skalda

Produkcja: Gozdnica / Gliwice

Bont
Somma

Produkcja: Gozdnica / Gliwice

Bont
Sambra

Produkcja: Gozdnica / Gliwice

Bont
Galla

Produkcja: Gozdnica / Gliwice

Bont
Yser

Produkcja: Gozdnica / Gliwice

 

Classic
Classic

Produkcja: Patoka

Rustika
Rustika

Produkcja: Patoka

Antika
Antika

Produkcja: Patoka

Sahara
Sahara

Produkcja: Gozdnica

Sahara cieniowana
Sahara cieniowana

Produkcja: Gozdnica

Sahara miodowa
Sahara miodowa

Produkcja: Gozdnica

Sahara ton
Sahara ton

Produkcja: Gozdnica

Ochra
Ochra

Produkcja: Gozdnica

Ochra ton
Ochra ton

Produkcja: Gozdnica

Kalahari ton
Kalahari ton

Produkcja: Gozdnica

Syriusz cieniowany
Syriusz cieniowany

Produkcja: Gozdnica

Gotica
Gotica

Produkcja: Patoka

Tybet Cieniowany
Tybet Cieniowany

Produkcja: Gozdnica

Alfa
Alfa

Produkcja: Gliwice

Rubin
Rubin cieniowany

Produkcja: Gliwice

Etna
Etna

Produkcja: Gliwice

Fenix
Fenix

Produkcja: Gliwice

Starobrowarna
Starobrowarna

Produkcja: Witaszyce

Carbon
Carbon

Produkcja: Gliwice

Texas
Texas

Produkcja: Gliwice

Colorado
Colorado

Produkcja: Gliwice

Luna
Luna

Produkcja: Gliwice

Kalahari N
Kalahari

Produkcja: Oberlausitz

Wega N / Wega
Wega N

Produkcja: Oberlausitz

Tytan N
Tytan N

Produkcja: Oberlausitz

Luna
Mocca

Produkcja: Gozdnica

Luna
Vesuvio

Produkcja: Patoka

Luna
Canion

Produkcja: Gozdnica / Gliwice

Luna
Maximus

Produkcja: Gozdnica

Luna
Galaxy

Produkcja: Gozdnica / Gliwice

 

 

 

 

FB L
FB L

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

FB GD
FB GD

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Rosa Weiss
FB Rosa Weiss

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

FB Terra Cotta
FB Terra Cotta

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

FB Rustiek
FB Rustiek

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

FB Terra Cotta
Wit

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

FB Carmine cieniowana
FB Carmine

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

FB Carmine Rustika
FB Carmine Rustika

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

FB Purple
FB Purple

Produkcja: Facade Beek

Alt Maas - Buggenum
Alt Maas

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

FB Sepia
FB Kasteel

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Oud Hierdens Genaunceerd (04)
Bont zwart

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Violet

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Oud Hierdens Genaunceerd (04)
Vogue

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Nevel

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Oud Hierdens Genaunceerd (04)
Modo

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Fb Sepia Ges.

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Oud Hierdens Genaunceerd (04)
Tango

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Mooi

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Oud Hierdens Genaunceerd (04)
Salsa

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Retro

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Nevado oranje

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Zwart Mangaan

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Moderna

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Ardena

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Skalda

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Somma

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Sambra

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Galla

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

Zwart Mangaan (06)
Yser

Produkcja: Gozdnica/Gliwice

 

 

 

 

 

Classic
Classic

Produkcja: Patoka

Classic
Classic Gładka
Ręcznie Formowana

Produkcja: Patoka

Antika
Antika

Produkcja: Patoka

Mozaika
Mozaika

Produkcja: Patoka

Sahara N
Sahara N
[Kamenz]

Produkcja: OLK / Gozdnica

Sahara cieniowana N
Sahara cieniowana N [Plauen]

Produkcja: OLK / Gozdnica

Ochra miodowa N
Ochra miodowa N
[Redeberg]

Produkcja: OLK / Gozdnica

Amber N
Amber N
[Zittau]

Produkcja: OLK / Gozdnica

Kalahari N
Kalahari N
[GORLITZ]

Produkcja: OLK / Gozdnica

Etna N
Etna N
[CALAU]

Produkcja: OLK / Gozdnica

Tytan N
Tytan N

Produkcja: OLK / Gozdnica

Wega N
Wega N

Produkcja: OLK / Gozdnica

Staromiejski Alfa
Staromiejski Alfa

Produkcja: Gliwice

Wega N
Pisa

Produkcja: OLK / Gozdnica

Staromiejski Alfa
Meran

Produkcja: OLK / Gozdnica

Wega N
Libra

Produkcja: OLK / Gozdnica

Staromiejski Alfa
Tybet

Produkcja: OLK / Gozdnica

Wega N
Terra Vesuvio

Produkcja: OLK / Gozdnica

Staromiejski Alfa
Terra Regio

Produkcja: OLK / Gozdnica