back

?

O firmie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu Spółkę “TERMO-TECH” P.W.T.K. sp. z o.o., nasze możliwości produkcyjne oraz usługi jakie możemy świadczyć.

Jesteśmy Spółką całkowicie polską. Naszą specjalnością jest ogrzewanie. Podstawowym produktem firmy są ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe o mocach do 200 kW oraz palniki wytwarzane na bazie własnych, opatentowanych rozwiązań.

W dobie dbałości o środowisko jesteśmy liderem w konstruowaniu i produkcji kotłów doskonale wpisujących się w programy redukcji niskiej emisji. Bezpieczeństwo użytkowników oraz ekologiczne i ekonomiczne aspekty są podstawowymi parametrami wyznaczającymi kierunki pracy naszych konstruktorów.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem maszynowym oraz wykwalifikowaną kadrą co pozwala nam na produkowanie doskonałej jakości kotłów c.o., a także wykonywanie usług w zakresie spawalnictwa, wycinania plazmowego, obróbki blach na zimno oraz malowania proszkowego. Doświadczenie, sprawne zarządzanie, wysoka jakość oferowanych produktów lokują nas w czołówce krajowych producentów kotłów c.o. zarówno pod względem jakości jak i posiadanego rynku.

Firma działa w oparciu o SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008.INTEGRA

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne źródła ogrzewania i coraz bardziej rygorystyczne normy emisyjne, wprowadzony został do sprzedaży jedyny kocioł w Polsce, spełniający wymagania dotyczące ekoprojektu (ecodesignu) okreslone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Badania kotła przeprowadzone zostały w renomowanym instytucie badawczym tj. Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, co potwierdza odpowiednie zaswiadczenie. Zobacz certyfikat…

KRS TECH DUO HANA

paliwo podstawowe: węgiel brunatny (asortyment groszek)

Budowa i zasada działania

W związku z ogromnym zainteresowaniem naszymi kotłami spalającymi węgiel brunatny jako paliwo podstawowe, został opracowany i wdrożony do produkcji kocioł KRS TECH DUO-HANA. Kocioł powstał na bazie naszych wieloletnich doświadczeń i badań. Skupiliśmy się na systemie podawania paliwa i dostarczenia powietrza do palnika, co zaowocowało kilkoma patentami i zastrzeżeniami w urzędzie patentowym.

Zaletą tych kotłów jest:

 • wysoka sprawność cieplna ~89%
 • wzmocniona konstrukcja ślimaka
 • dedykowane sterowanie
 • wyjścia RS
 • ustawienia fabryczne dla węgla brunatnego
 • sterownik TECH ST-37i

Kotły stanowią konstrukcję stalową spawaną, z blach gwarantujących długotrwałe użytkowanie, odpornych na dzia-łające na nie w czasie eksploatacji czynniki, gdzie realizowana jest wysokoefektywna technika spalania jednostkowej dawki paliwa w ściśle określonych warunkach. Są wyposażone w stalowy, okrągły palnik do którego podawane jest paliwo z zasobnika za pomocą stalowego podajnika ślimakowego. Dodatkową zaletą jest innowacyjna komora spalania, wyposażona w ruszt żeliwny na którym jest możliwość spalania drewna, węgla oraz zrębek. Praca kotłów, sterowana jest za pomocą sterownika elektronicznego sterującego procesem spalania.


KRS TECH AQUA DUO

paliwo podstawowe

paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania kotła

Stalowe kotły typu TECH AQUA DUO z palnikiem retortowym żeliwnym, oraz żeliwnym podajnikiem paliwa przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego, z grawitacyjnym jak i wymuszonym obiegiem wody, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej, z przeznaczeniem w obiektach budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, pawilonach handlowych, garażach, pomieszczeniach gospodarczych.

Zaletą tych kotłów jest:

 • wysoka sprawność cieplna
 • dodatkowe palenisko
 • automatyczna praca
 • szybka i prosta obsługa
 • ekonomiczne i ekologiczne bezdymne spalanie paliwa
 • obsługa i sterowanie pompy podłogowej i cyrkulacyjnej

Kotły stanowią konstrukcję stalową spawaną, z atestowanych blach kotłowych gwarantujących długotrwałe użytkowanie.

Są wyposażone w specjalnie skonstruowany palnik żeliwny, do którego podawane jest paliwo z zasobnika za pomocą również żeliwnego podajnika ślimakowego. Powietrze do spalania doprowadzane jest przez wentylator elektryczny do układu dysz w palenisku. Praca kotłów, sterowana jest za pomocą sterownika elektronicznego sterującego procesem spalania.

Dodatkową zaletą jest druga komora spalania wyposażona w ruszt wodny oraz sztabkowy ruszt żeliwny z możliwością spalania węgla, drewna opałowego, brykietu drzewnego lub zrębków.


KRS TECH DUO ZP

paliwo podstawowe

paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania kotła

Stalowe kotły grzewcze typu KRS TECH DUO ZP z automatycznym układem podawania paliwa są przeznaczone do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, pawilonach handlowych, garażach, gospodarczych.

Zaletą tych kotłów jest:

 • wysoka sprawność cieplna
 • dodatkowe plenisko
 • automatyczna praca
 • szybka i prosta obsługa
 • ekonomiczne spalanie paliwa
 • możliwość podłączenia pompy obiegowej i jej sterowanie

Kotły stanowią konstrukcję stalową spawaną, z blach gwarantujących długotrwałe użytkowanie, odpornych na działające na nie w czasie eksploatacji czynniki, gdzie realizowana jest wysokoefektywna technika spalania jednostkowej dawki paliwa w ściśle określonych warunkach. Są wyposażone w stalowy, okrągły palnik do którego podawane jest paliwo z zasobnika za pomocą stalowego podajnika ślimakowego. Dodatkową zaletą jest innowacyjnająca komora spalania, wyposażona w ruszt żeliwny na którym jest możliwość spalania drewna, węgla oraz zrębek.

Praca kotłów, sterowana jest za pomocą sterownika elektronicznego sterującego procesem spalania.


BONO

paliwo podstawowe

paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania

Kocioł Bono to wyrób przystosowany dla osób, które za paliwo podstawowe chcą używać ekogroszku. Konstrukcja tego kotła

spełnia te wymagania, a zastosowanie podajnika żeliwnego umożliwia również ekonomiczne i ekologiczne spalanie miału, peletu

i mieszanek ekogroszku z miałem. Kocioł posiada także awaryjny ruszt wodny umożliwiający sezonowe lub awaryjne spalanie zarówno

polan drewna, drewna kawałkowego jak i węgla. Wyjście czopucha z kotła pod kątem 45 stopni umożliwia podłączenie za

pośrednictwem kolana 45 stopni do przyłącza kominowego z tyłu kotła lub od góry.

Zaawansowany sterownik ST 37N z RS umożliwia szeroki zakres sterowania parametrami spalania a pojemny zbiornik (130 L) pozwala

na wydłużenie czasu między kolejnymi uzupełnieniami paliwem.

Zaletą tych kotłów jest:

 • palnik w całości wykonany z żeliwa, co wydłuża jego żywotność
 • możliwość spalania paliw o szerokim zakresie uziarnienia 0-35mm
 • stal kotłowa P265GH
 • nowoczesny sterownik ST-37nRS
 • praca w trybach letnim i zimowym
 • łatwe i szybkie czyszczenie
 • kocioł dwupaleniskowy z rusztem wodnymKWS OPTI

Zamów już teraz!

Prawdopodobnie najlepszy kocioł zasypowy na rynku!

paliwo podstawowe

paliwo zastępcze

Budowa i zasada działania

Kocioł KWS OPTI charakteryzuje się nowoczesnym, atrakcyjnym i funkcjonalnym designem oferując doskonałą jakość w rozsądnej cenie. Duża komora popielnika ułatwiająca usuwanie popiołu, drzwiczki pod kątem ułatwiające załadunek paliwa czy też osłony termiczne i izolacja drzwiczek to tylko kilka cech poprawiających interakcje z użytkownikiem. Poprzez zastosowanie w standardzie tulejek nadmuchowych po obu stronach komory spalania kocioł przystosowany jest do montażu zestawu nadmuchowego, a zwiększona ilość rozpórek (broków) zwiększa trwałość kotła i poprawia bezpieczeństwo użytkownika. Zestaw nadmuchowy dostępny jest jako wyposażenie opcjonalne (na zamówienie) i przeznaczony jest do samodzielnego montażu przez instalatora. W skład zestawu wchodzi sterownik elektroniczny i dmuchawa z przesłoną. Po przezbrojeniu kotła możemy cieszyć się jego automatyczną pracą.

Zaletą tych kotłów jest:

 • wysoka sprawnośc cieplna 88%
 • nowoczesny i atrakcyjny design
 • powiekszona komora spalania i popielnika
 • drzwiczki pod kątem ułatwiające załadunek paliwa
 • ekonomiczne spalanie paliwa
 • możliwość współpracy z miarkownikiem ciągu
 • standardowo możliwość współpracy z układem sterowania i wentylatorem

MADERA

paliwo podstawowe

paliwo zastępcze

Opis kotła

Kocioł Madera to wyrób przystosowany dla osób, które za paliwo podstawowe chcą używać drewna kawałkowego. Konstrukcja tego kotła spełnia te wymagania, ponieważ posiada dużą komorę spalania. Kawałki polan mogą dochodzić do 500 mm. Aby bez problemów można było umieszczać opał w palenisku zostały zastosowane szerokie i wysokie drzwiczki zasypowe. W kotle zostały zastosowane poziome półki wodne, uzyskując tym trzy ciągowy obieg spalin. Taki układ półek posiada jeszcze jedną zaletę a mianowicie wygodne czyszczenie kotła, które odbywa się wyłącznie od przodu przez drzwiczki wyczystce następnie zasypowe, aż do popielnikowych. Sterowanie kotła odbywa się za pomocą klapki, która jest umieszczona w drzwiczkach popielnikowych. Można sterować śrubą regulacyjną bądź za pomocą miarkownika ciągu, który montuje się do przystosowanego króćca na górze kotła. Wyjście czopucha z kotła pod kątem 45 stopni umożliwia podłączenie za pośrednictwem kolana 45 stopni do przyłącza kominowego z tyłu kotła lub od góry.

Zaletą tych kotłów jest:

 • Duża komora spalania;
 • Duże drzwi zasypowe;
 • Ręczna regulacja procesu spalania
 • Opcjonalnie regulacja procesu spalania za pomocą miarkownika ciągu lub zestawu nadmuchowego (wentylator + sterownik) *

(* dostępne na życzenie klienta za dopłatą.);

 • Wykonany z atestowanej blachy kotłowej
 • Drzwiczki kotła wykonane z żeliwa;
 • Ruszt wodny – maksymalnie zagęszczony;
 • Łatwy sposób czyszczenia kotła;
 • Wyjście czopucha z kotła pod kątem 45 stopni.

IMPULS

Stalowe kotły grzewcze typu IMPULS przeznaczone sa do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, garażach, pomieszczeniach gospodarczych.

paliwo podstawowe

paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania

Kocioł grzewczy typu IMPULS o nowoczesnej konstrukcji jest urządzeniem cieplnym górnego spalania paliw stałych. Kotły te wykonane są z atestowanych blach stalowych – „kotłowych” w konstrukcji spawanej. Przednia komora stanowi palenisko z rusztem wodnym. Ruszta wodne stanowia jednolitą całość z wymiennikiem – są niewymienne. Pod wymiennikiem ciepła, na całym jego przekroju znajduje się komora popielnika. W kotłach o najmniejszej mocy znamionowej 8 kW używane są ruszta żeliwne-sztabkowe, to na nich odbywa się proces spalania paliwa. Kotły IMPULS mają wspawane kanały nadmuchowe (wybrane wielkości).

Nadmuchy mają za zadanie ułatwić rozprowadzenie powietrza z nadmuchu do spalin. Czyszczenie kotła odbywa się przez drzwiczki. Całośc konstrukcji wymiennika ciepła obłożona jest materiałem izolującym, który wypełnia przestrzeń między wymiennikiem, a obudową kotła. Kocioł wyposazony jest w termometr. Kocioł ma możliwość zamontowania miarkownika ciągu powietrza (brak w wyposażeniu).

Zaletą tych kotłów jest:

 • szybka i prosta obsługa
 • wysoka sprawność również przy spalaniu paliwa zastępczego
 • możliwość podłączenia wymiennika ciepłej wody

IMPULS PLUS

DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH!

Stalowe kotły grzewcze typu IMPULS PLUS przeznaczone sa do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, garażach, pomieszczeniach gospodarczych.

paliwo podstawowe

paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania

Kocioł grzewczy typu IMPULS PLUS o nowoczesnej konstrukcji jest urządzeniem cieplnym górnego spalania paliw stałych. Kotły te wykonane są z atestowanych blach stalowych – „kotłowych” w konstrukcji spawanej. Przednia komora stanowi palenisko z rusztem wodnym. Ruszta wodne stanowia jednolitą całość z wymiennikiem – są niewymienne. Pod wymiennikiem ciepła, na całym jego przekroju znajduje się komora popielnika. W kotłach o najmniejszej mocy znamionowej 8 kW używane są ruszta żeliwne-sztabkowe, to na nich odbywa się proces spalania paliwa. Kotły IMPULS PLUS mają wspawane kanały nadmuchowe (wybrane wielkości).

Nadmuchy mają za zadanie ułatwić rozprowadzenie powietrza z nadmuchu do spalin. Czyszczenie kotła odbywa się przez drzwiczki. Całośc konstrukcji wymiennika ciepła obłożona jest materiałem izolującym, który wypełnia przestrzeń między wymiennikiem, a obudową kotła. Kocioł wyposazony jest w termometr. Kocioł ma możliwość zamontowania miarkownika ciągu powietrza (brak w wyposażeniu).

Zaletą tych kotłów jest:

 • szybka i prosta obsługa
 • wysoka sprawność również przy spalaniu paliwa zastępczego
 • możliwość podłączenia wymiennika ciepłej wody

LUNA

 

paliwo podstawowe

paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania

Stalowe kotły grzewcze typu LUNA przeznaczone są do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, garażach, pomieszczeniach gospodarczych.

Zaletą tych kotłów jest:

 • szybka i prosta obsługa
 • automatyczna praca
 • wysoka sprawność również przy spalaniu paliwa zastępczego
 • możliwość podłączenia wymiennika ciepłej wody

Kocioł grzewczy typu LUNA o nowoczesnej konstrukcji jest urządzeniem cieplnym o górnym spalaniu paliw stałych. Kotły te wykonane są z atestowanych blach stalowych – „kotłowych” w konstrukcji spawanej.

Przednia komora stanowi palenisko z rusztem wodnym. Ruszta wodne stanowią jednolitą całość z wymiennikiem – są niewymienne. Pod wymiennikiem ciepła, na całym jego przekroju znajduje się komora popielnika. Czyszczenie kotła odbywa się przez górne drzwiczki. Całość konstrukcji wymiennika ciepła obłożona jest materiałem izolującym, który wypełnia przestrzeń między wymiennikiem, a obudową kotła. Kocioł ma możliwość zamontowania miarkownika ciągu powietrza (brak w wyposażeniu).


KMS

Uniwersalny kocioł nadmuchowy typu KMS o nowoczesnej konstrukcji wykonany jest z atestowanych blach stalowych – „kotłowych” w konstrukcji spawanej.

paliwo podstawowe

paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania

Przednia komora stanowi palenisko z rusztem wodnym. Ruszta wodne stanowią jednolitą całość z wymiennikiem – są niewymienne. Pod wymiennikiem ciepła, na całym jego przekroju znajduje się komora popielnika. Pomiędzy rusztami wodnymi są umieszczone ruszta ruchome stalowe, które służą do „przegarniania” popiołu. Kocioł c.o. KMS ma wspawane kanały nadmuchowe po obu stronach ścian wymiennika (wybrane wielkości).

W kotle nadmuch ma za zadanie ułatwić rozprowadzanie powietrza w komorze spalania. Kocioł wykonany jest z blachy stalowej. Korpus kotła obejmuje komorę paleniskową oraz część konwekcyjną. Bezpieczeństwo komory paleniskowej jest zwiększone dzięki zainstalowaniu wzmocnień (broków), które dodatkowo usztywniają konstrukcję. Z tyłu znajduje się czopuch, którym spaliny odprowadzane są do komina. Z góry i z boku kotła oraz na czopuchu umieszczone są wyczystne otwory kotła. W dole komory spalania umieszczony jest ruszt płaski chłodzony wodą obiegową. Na górze kotła znajduje się wentylator i sterownik temperatury.

Kocioł posiada izolację ciepłochłonną z wełny mineralnej.

Zaletą tych kotłów jest:

 • wysoka sprawność cieplna ponad 83 %
 • szybka i prosta obsługa
 • ekonomiczne spalanie paliwa
 • możliwość podłączenia pompy obiegowej i jej sterowanieZR DRAGON

Zestaw automatycznego spalania paliwa stałego DRAGON to alternatywa dla osób, które użytkują żeliwny kocioł:
-VIADRUS HERCULES U22
-HERCULES U22 BASIC
-HERCULES U26

paliwo podstawowe

paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania

Zestaw umożliwia przekształcenie kotła zasypowego w kocioł z automatycznym podawaniem paliwa. Może też zastąpić stary zestaw już zamontowany przy piecu. Żeliwny palnik retortowy przystosowany jest do spalania eko-groszku, pelletu oraz miału. Montaż kotła z wykorzystaniem zestawu nie wymaga skomplikowanych czynności. Do zestawu dołączony jest specjalny szablon który przykładany jest na dół kotła w celu wycięcia otworu montażowego. Po wycięciu otworu uszczelniamy połączenia kotła z podstawą palnika za pomocą materiału odpornego na wysokie temperatury. Zestaw palnika automatycznego jest uniwersalny, co pozwala na montaż zasobnika paliwa po lewej lub prawej stronie kotła.

Zalety kotła po przezbrojeniu:

 • automatyczna praca kotła
 • wysoka sprawność, prosta, szybka obsługa i konserwacja, a także ekonomiczna eksploatacja
 • niski poziom substancji szkodliwych w spalinach

ZR DRAGON PLUS

Zestaw automatycznego spalania paliwa stałego DRAGON to alternatywa dla osób, które użytkują żeliwny kocioł:
-VIADRUS HERCULES U22
-HERCULES U22 BASIC
-HERCULES U26

paliwo podstawowe

paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania

Zestaw umożliwia przekształcenie kotła zasypowego w kocioł z automatycznym podawaniem paliwa. Może też zastąpić stary zestaw już zamontowany przy piecu. Żeliwny palnik retortowy przystosowany jest do spalania eko-groszku, pelletu oraz miału. Montaż kotła z wykorzystaniem zestawu nie wymaga skomplikowanych czynności. Do zestawu dołączony jest specjalny szablon który przykładany jest na dół kotła w celu wycięcia otworu montażowego. Po wycięciu otworu uszczelniamy połączenia kotła z podstawą palnika za pomocą materiału odpornego na wysokie temperatury.

Zestaw palnika automatycznego jest uniwersalny, co pozwala na montaż zasobnika paliwa po lewej lub prawej stronie kotła.Wersja DRAGON PLUS posiada podstawę kotła obudowaną z zewnątrz, a wewnątrz zaizolowaną wysokiej jakości wełną mineralną zmniejszającą straty ciepła do otoczenia co podnosi sprawność całego zestawu. Podstawa posiada także żeliwne drzwiczki.

Zalety kotła po przezbrojeniu:

 • automatyczna praca kotła
 • wysoka sprawność, prosta, szybka obsługa i konserwacja, a także ekonomiczna eksploatacja
 • niski poziom substancji szkodliwych w spalinach

KOCIOŁ OP-30 – OGRZEWANIE POWIETRZA

paliwo podstawowe

paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania

Kocioł OP-30 do ogrzewania powietrza, na paliwa stałe charakteryzuje się bardzo wysoką efektywnością.

Przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych i przemysłowych np. warsztatów, dużych hal. OP-30 to urządzenie, które ogrzewa powietrze otoczenia przy użyciu energii cieplnej wytwarzanej przez spalanie paliw stałych. Wymiana termiczna następuje podczas przechodzenia powietrza przez wymiennik ciepła, bez udziału czynnika. Cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu generowana jest przez wentylator, co zapobiega zbieraniu się ciepłego powietrza pod sufitem.

OP-30 wykonany jest z atestowanej stali kotłowej oraz posiada wentylator osiowy o niskiej emisji hałasu i dużej wydajności.

Zaletą tych ogrzewaczy jest:

 • wysoka sprawność cieplna ~90%
 • trwała, odporna na korozję osłona malowana proszkowo
 • możliwośc pracy w ujemnych temperaturach ze względu na brak czynnika
 • wentylator zamontowany w kotle pozwala na rownomierne rozprowadzenie
 • ciepła w pomieszczeniu
 • bardzo niskie koszty eksploatacji
 • duża moc

KOCIOŁ OP-70 – OGRZEWANIE POWIETRZA

paliwo podstawowe

paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania

Kocioł OP-70 na paliwa stałe charakteryzuje się bardzo wysoką efektywnością.

Przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych i przemysłowych np. warsztatów, dużych hal. OP-70 to urządzenie, które ogrzewa powietrze otoczenia przy użyciu energii cieplnej wytwarzanej przez spalanie paliw stałych. Wersja OP-70 wyposażona jest w zasobnik paliwa i retortowy palnik stalowy. Wymiana termiczna następuje podczas przechodzenia powietrza przez wymiennik ciepła, bez udziału czynnika. Cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu generowana jest przez wentylator, co zapobiega zbieraniu się ciepłego powietrza pod sufitem.

OP-70 wykonany jest z atestowanej stali kotłowej oraz posiada wentylator osiowy o niskiej emisji hałasu i dużej wydajności.

Zaletą tych ogrzewaczy jest:

 • zasobnik paliwa wraz z retortowym palnikiem stalowym
 • wysoka sprawność cieplna ~90%
 • trwała, odporna na korozję osłona malowana proszkowo
 • możliwośc pracy w ujemnych temperaturach ze względu na brak czynnika
 • wentylator zamontowany w kotle pozwala na równomierne rozprowadzenie ciepła w pomieszczeniu
 • bardzo niskie koszty eksploatacji
 • duża moc

KOCIOŁ WIELOFUNKCYJNY IZA

Produkowana wg. normy PN-EN 12815

paliwo podstawowe

paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania

Kocioł wielofunkcyjny typu IZA o nowoczesnej konstrukcji jest urządzeniem cieplnym o dolnym spalaniu paliw stałych. Kocioł wykonany jest z atestowanych blach stalowych – „kotłowych” w konstrukcji spawanej.

Komora paleniskowa ma kształt prostopadłościanu. Wylot spalin z tej komory znajduje się w górnej i tylnej części ściany, skąd spaliny przepływają do pionowych ciągów konwekcyjnych, a stamtąd do komina.

Stalowa kuchnia grzewcza przeznaczona jest do:

podgrzewania wody służącej jako medium grzewcze w instalacjach centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych, punktów handlowych, usługowych, warsztatów, obiektów użyteczności publicznej, gospodarstw wiejskich, przydomowych szklarni itp. oraz nagrzewania płyty grzewczej jako źródła energii do przygotowywania posiłków w naczyniach metalowych i podgrzewania wody użytkowej przez wężownicę w ogrzewaczu.